Japanese Animation Awards

JAPANESE ANIMATION AWARDS

Here are the winners of the Japanese Animation Awards, an Award that existed between 1983 to 1989, in your diverses categories.

GENERAL AWARD

Japanese Animation Award (Movie)

1983 : Harmagedon (Ghenma Wars)
1984 : Nausicaa of the Valley of the Wind
1985 : [-]
1986 : [-]
1987 : The Wings of Honneamise
1988 : My Neighbor Totoro / Grave of the Fireflies (Tie)
1989 : AKIRA

Atom Award (TV)

1983 : Urusei Yatsura
1984 : Tongari Boushi no Memoru
1985 : Touch
1986 : Ai Shoujo Pollyanna Monogatari
1987 : Uchuusen Sagittarius
1988 : Mister Ajikko
1989 : Soreike! Anpanman

OVA Prize (OVA)

1985 : Armored Trooper Votoms: The Last Red Shoulder
1986 : Area 88
1987 : Wicked City
1988 : Aim for the Top! Gunbuster
1989 : Crusher Joe: The OVA's

INDIVIDUAL AWARDS

Director Division : 

1983 : Noboru Ishiguro (The Super Dimension Fortress Macross)
1984 : Mamoru Oshii (Urusei Yatsura 2 : A Beautiful Dreamer)
1985 : Gisaburo Sugii (Touch)
1986 : Takashi Ryousuke (Aoki Ryusei SPT Layzner)
1987 : Yoshiwaki Kawajiri (Wicked City)
1988 : Isao Takahata (Grave of the Fireflies)
1989 : Shūji Iuchi (Mashin Eiyuden Wataru)

Animation Director Division : 

1983 : Yoshikazu Yasuhiko (Crusher Joe)
1984 : Toyoo Ashida (Ginga Hyoryu Vifam)
1985 : Yasuhiro Nakura (Tongari Boushi no Memoru)
1986 : Yuji Moriyama
1987 : Shingo Araki (Saint Seiya)
1988 : Takashi Nakamura (AKIRA)
1989 : Yoshifumi Kondo & Katsuya Kondo (Kiki's Delivery Service)

Screenplay Division : 

1983 : Takeshi Shudo
1984 : Takao Koyama
1985 : Hoshiyama Hiroyuki
1986 : Takaku Susumu
1987 : Fujiko F. Fujio
1988 : Sukehiro Tomita & Haiyao Miyazaki
1989 : Kazunori Itou

Art Department :

1983 : Takamura Ryou
1984 : Tsushita isamu
1985 : Kobayashi Shirou
1986 : Toshio Nozaki & Yumi Yamamoto
1987 : Ogura Hiromasa
1988 : Kazuo Oga
1989 : Oono Hiroshi

Music Department : 

1983 : Kentarou Hata (The Super Dimension Fortress Macross)
1984 : Joe Hisaishi (Nausicaa of the Valley of the Wind)
1985 : Ryudo Uzaki (Sword of Kamui)
1986 : Ichiro Nitta
1987 : Seiji Yokoyama (Saint Seiya)
1988 : Geinoh Yamashirogumi (AKIRA)
1989 : Tomoyuki Asakawa (The Five Star Stories & Kimba, the White Lion)

Sound Department : 

1985 : Shigeharu Shiba
1986 : Atsumi Tashiro
1987 : Susumu Aketagawa
1988 : Urakami Yasuo
1989 : Chiba Osamu

Photography Department : 

1985 : Iwao Yamaki
1986 : Ishikawa Kenichi
1987 : Jin Kaneko
1988 : Katsuharu Misawa
1989 : Mitsunobu Yoshida
Licença Creative Commons
Animage's Anime Grand Prix is licensed under a Creative Commons Atribuição 3.0 Unported License.